EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Kolmandale isikule kuuluva asja arestist vabastamine.

Kohtutäitur vabastab kolmanda isiku avalduse alusel asja arestist, kui on ilmne, et ta on arestinud kolmandale isikule kuuluva asja (TMS § 77 lg 2). Lisaks avalduse esitamisele tuleb täiturile tõendada, et asi kuulub kolmandale isikule. Kui täitur keeldub asja arestist vabastamisest, siis on kolmandal isikul õigus esitada kohtule hagi vara aresti alt vabastamiseks.

Kolmas isik, kellel on sundtäitmise eseme suhtes sundtäitmist takistav õigus, eriti omandiõigus või piiratud asjaõigus, võib esitada vara arestist vabastamise või sundtäitmise muul põhjusel lubamatuks tunnistamise hagi kohtule, kelle tööpiirkonnas sundtäitmine toimub (TMS § 222 lg 1). Hagi esitatakse sissenõudja ja võlgniku vastu (TMS § 222 lg 3). Hagi rahuldamise korral vabastab kohtutäitur vara aresti alt ja esitab registrile keelumärke kustutamise avalduse (TMS § 222 lg 4). Kolmas isik kaotab õiguse varale ning tal on õigus üksnes enampakkumise tulemile, kui enampakkumist takistava õiguse omaja ei ole kohtutäiturile enampakkumise toimumise ajaks esitanud arestitud vara suhtes kokkulepet või kohtulahendit vara aresti alt vabastamiseks või täitemenetluse peatamiseks või lõpetamiseks ning vara enampakkumisel müüakse (TMS § 222 lg 5).
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.