EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Nõude pööramine abikaasade ühisvarale.

TMS § 14 lg 1 kohaselt võib sissenõude pöörata abikaasade ühisvarale võlgnikuks mitteoleva abikaasa nõusolekul või siis, kui on olemas mõlemat abikaasat kohustav täitedokument. See tähendab, et täitemenetluses saab täitur nõude pöörata abikaasade ühisomandile juhul, kui mõlema abikaasa vastu on esitatud täitmisavaldus ning nõue tuleneb samast täitedokumendist (nt notariaalsest dokumendist, kus mõlemad abikaasad on andnud nõusoleku kinnisasja hüpoteegiga koormamiseks). Kui vaid ühe võlgniku vastu on täitedokument või mõlema võlgniku vastu on erinevad täitedokumendid, saab nõude pöörata abikaasade ühisvarasse kuuluvale kinnisasjale siis, kui teine abikaasa annab selleks nõusoleku. Võlgnikuks mitteolev abikaasa sellist nõusolekut üldjuhul ei anna. Sellises olukorras on sissenõudjal võimalik pöörata nõue võlgniku osale ühisomandisse kuuluvast kinnisasjast. Selleks tuleb kohtule esitada ühisvara jagamise hagi. TMS § 14 lg 2 järgi võib sissenõudja nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist. Vara jagamise hagi aegumistähtaeg on üks aasta alates ajast, kui täitemenetlus nõude rahuldamiseks võlgniku lahusvara arvel ebaõnnestus.

Hüpoteegi realiseerimise nõude puhul, kui hüpoteegiese on ühisvara, on mõlemad abikaasad solidaarvõlgnikeks ning täitemenetlused alustatakse mõlema abikaasa vastu.
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.