EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Kohtutäitur ütleb, et võlgniku nimele registreeritud asja ei saa arestida, sest tegemist on abikaasade ühisvaraga. Mida teha?

Kohtutäitur saab arestida ainult võlgniku vara. See tähendab, et täitemenetluses saab täitur nõude pöörata abikaasade ühisvarale juhul, kui mõlema abikaasa vastu on esitatud täitmisavaldus ning nõue tuleneb samast täitedokumendist (nt notariaalsest dokumendist, kus mõlemad abikaasad on andnud nõusoleku kinnisasja hüpoteegiga koormamiseks) (TMS § 14 lg 1). Kui vaid ühe võlgniku vastu on täitedokument või mõlema võlgniku vastu on erinevad täitedokumendid, saab nõude pöörata abikaasade ühisvarasse kuuluvale asjale siis, kui teine abikaasa annab selleks nõusoleku. Võlgnikuks mitteolev abikaasa sellist nõusolekut üldjuhul ei anna. Kui mõlemat abikaasat kohustavat täitedokumenti ei ole või teine abikaasa oma nõusolekut ei anna, siis saab sissenõudja taotleda kohtu kaudu abikaasade ühisvara jagamist (TMS § 14 lg 2). Selleks tuleb esitada hagi kohtusse ühe aasta jooksul arvates ajast, mil sai selgeks, et võlgniku lahusvara arvelt nõuet täita ei õnnestu.
Hüpoteegi realiseerimise nõude puhul, kui hüpoteegiese on ühisvara, on mõlemad abikaasad solidaarvõlgnikeks ning täitemenetlust alustatakse mõlema abikaasa vastu.
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.