EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Võlgnikuks on juriidiline isik, täitemenetluses võlgnevust sisse nõuda ei ole õnnestunud, vara tal ei ole, samuti tundub, et võlgnikul ei ole majandustegevust. Mida teha?

Juhatuse liikme otsevastutuse kohaldamiseks saab sissenõudja esitada kohtule avalduse juhatuse liikme vastu kriminaalasja alustamiseks pankrotiavalduse õigel ajal esitamata jätmise tõttu, tuginedes ÄS § 180 lg 5.1 või ÄS § 306 lg-le 3.1 ja KarS §-le 385.1. ÄS § 180 lg 5.1 ja § 306 lg 3.1 järgi, kui äriühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus esitama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, kohtule äriühingu pankrotiavalduse. Pärast maksejõuetuse ilmnemist ei või juhatuse liikmed teha äriühingu eest makseid, välja arvatud maksed, mille tegemine maksejõuetuse olukorras on kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikmed on solidaarselt kohustatud hüvitama äriühingule pärast maksejõuetuse ilmnemist äriühingu tehtud maksed, mille tegemine selles olukorras ei olnud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikmete vastutusele kohaldatakse ÄS §-s 315 sätestatut. Muu hulgas on ka Riigikohus lahendites 3-2-1-45-03 ja 3-2-1-79-05 maininud juhtorgani liikme otsevastutust võlausaldaja ees pankrotiavalduse õigeaegse esitamata jätmise korral, kui sellega põhjustatakse kahju võlausaldajale.
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.