EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Kes maksab täitekulud (ka kohtutäituri tasu)?

TMS § 38 lg 1 kohaselt kannab täitekulud võlgnik.
Sissenõudja või muu isik peavad maksma kohtutäituri tasu seaduses sätestatud juhtudel:
• kui täitemenetluse käigus selgub, et võlgnik on nõude sissenõudjale nõuetekohaselt täitnud enne seda, kui sissenõudja esitas avalduse kohtutäiturile, siis maksab täitemenetluse alustamise tasu kohtutäituri otsuse alusel sissenõudja (KTS § 25.18 lg 1);
• hagi tagamise määruse täitmise eest, samuti hagi tagamise tühistamise korral maksab kohtutäituri tasu isik, kes taotles hagi tagamise abinõu rakendamist (KTS § 25.15 lg 4);
• asenduskaristuse määramise korral maksab kohtutäituri tasu sissenõudja (KTS § 25.16 lg 1);
• kui kohtutäitur teeb uurimisasutuse määruse alusel kindlaks andmed, mida menetleja vajab varalise karistuse mõistmiseks või kuriteoga saadud vara konfiskeerimiseks, maksab kohtutäituri tasu menetleja (KTS § 25.17 lg 1);
• kaasomanikevahelise enampakkumise korral maksab tasu parima pakkumise teinud kaasomanik (KTS § 25.13 lg 3);
• sundvõõrandamistoimingute tasu maksab sundvõõrandisaaja (KTS § 25.13 lg 4).
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.