EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 

 1. Miks on algatatud täitemenetlus, kuigi politsei ei ole mulle trahviotsust kätte toimetanud?
 2. Kohtutäitur arestis minu korteri, kuid ma tahaks seda üürile anda, et üürisummadest hakata võlgnevust tasuma. Kas võib üürilepingu sõlmida ilma kohtutäiturit teavitamata?
 3. Mis on elatusmiinimum?
 4. Mul on väga raske majanduslik olukord, sellest hoolimata jätkab kohtutäitur täitemenetlust ja sissenõudja ei ole nõus andma mulle pikemat maksetähtaega. Mida teha?
 5. Kuidas ma saan teada, millised toimingud on kohtutäitur minu suhtes alustatud menetluses teinud ja millised dokumendid on toimikus?
 6. Kohtutäitur kavatseb minu vara arestida ja müüa, kas mul on õigus nõuda, et see toimuks minu juuresolekul?
 7. Esitasin kaebuse kohtutäituri tegevuse peale. Miks ei ole täitemenetlust peatatud?
 8. Mulle laekus kohtumäärus, milles kohus lubab võlgnevuse osadena tasuda. Kuidas edasi toimida?
 9. Miks on kohtutäitur arestinud minu ja minu abikaasa ühisvara hulka kuuluva asja, kuigi abikaasa ei ole menetluses võlgnikuks?
 10. Miks kohtutäitur Veiko Kaasiku menetluses olnud täiteasjaga tegeleb edasi kohtutäitur Mati Roodes?
 11. Millest sõltub kohtutäituri tasu suurus ja mille alusel kohtutäitur seda nõuab?
 12. Minu meelest on kohtutäitur tegutsenud seadust rikkudes ja ma tahan pöörduda kohtusse. Kas tõesti tuleb mul eelnevalt esitada kaebus kohtutäiturile endale?
 13. Informeerisin kohtutäiturit, et minu vastu esitatud nõue on alusetu. Sellest hoolimata jätkab kohtutäitur täitemenetlust. Miks?
 14. Millal on mul õigus nõuda, et kohtutäitur täitemenetluse peataks?
 15. Kuhu tuleb pöörduda maksegraafiku sõlmimiseks?
 16. Sain täitmisteate, sinna on märgitud üks väiksem ja teine suurem summa, kumma ma tasuma pean?
 17. Täitur väidab, et minu kontol on jäetud vabaks kasutamiseks teatud summa, kuid sellest hoolimata ei saa ma sularaha välja võtta ega kaardiga maksta. Kas täitur on konto arestimisel midagi valesti teinud?
 18. Võlanõude aluseks olev dokument tühistati, kuid kohtutäitur nõudis juba sisse kohtutäituri tasu. Kellel on kohustus see mulle hüvitada?
 19. Tasusin võla, kuid kohtutäitur ei ole täitemenetlust lõpetanud. Miks kohtutäitur ei kontrolli, kas nõue on tasutud?
 20. Ma ei ole täitmisteadet kätte saanud, miks on minu kontod arestitud?
 21. Minu meelest on mulle määratud rahaline karistus aegunud, kuid kohtutäitur ei ole täitemenetlust lõpetanud. Miks?
 22. Kas kohtutäitur võib mind läbi otsida?
 23. Kohtutäitur on mulle kuuluva asja arestinud ja kavatseb korraldada enampakkumise. Mul on ostja olemas, kas võin müüa asja ise?
 24. Kohtutäitur nõuab minult andmeid minu vara kohta ja vara nimekirja esitamist. Kas mul on kohustus selliseid andmeid anda, miks ei kasuta kohtutäitur elektroonilisi andmebaase, kus on kõik kirjas?
 25. Miks on minu kontolt kõik raha ära võetud, miks täitur ei ole mulle elatusmiinimumi jätnud?
 26. Mul on trahv makstud, miks on minu vastu algatatud täitemenetlus? Mida sellisel juhul teha?
 27. Mida teha, kui võlausaldaja on viinud kohtutäiturile sissenõudmiseks võla, mis on juba tasutud, või kui oleme võlausaldajaga sõlminud kokkuleppe maksetähtaja edasilükkamise kohta?
 28. Millisesse kohtusse ja mida tuleb esitada nõude ajatamiseks?
 29. Miks on täitur minu kontolt ära võtnud pensioni, sotsiaaltoetuse ja muud summad, mida ei tohi arestida?
 30. Minu suhtes alustati täitemenetlust ja ma vaidlustasin täitedokumendi. Miks on minu kontod endiselt arestitud?
 31. Mida tähendab nõude vabatahtliku täitmise tähtaeg?
 32. Kas võlakaitseseaduse vastuvõtmine tähendab, et ma ei pea oma võlgu enam maksma?
 33. Mis ajast hakkab kulgema võlgnevuse vabatahtliku tasumise tähtaeg? Kas täitmisteatele märgitud kuupäevast või kirja kättesaamisest?
 34. Kohtutäitur nõuab minult lisaks võlasummale veel kohtutäituri tasu ja muude kulude tasumist. Kas see on õige?
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.