EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Kohtutäitur nõuab minult lisaks võlasummale veel kohtutäituri tasu ja muude kulude tasumist. Kas see on õige?

Võlgnikul on kohustus tasuda täitekulud, mille nõuab võlgnikult sisse täitekulude otsuse alusel kohtutäitur (TMS § 38 lg-d 1 ja 2). Täitekuludeks on kohtutäituri tasu ja kas kohtutäituri või sissenõudja poolt tehtud menetluse läbiviimiseks vajalikud kulutused. Kulutuste kohta peavad täitetoimikus oleva kulutuste tegemist ja suurust tõendavad dokumendid, millega on võlgnikul õigus tutvuda (TMS § 39). Täitekulu näidisloetelu on antud TMS §-s 37. Põhjendamatute kulutuste sissenõudmist saab vaidlustada kaebusega kohtutäiturile 10 päeva jooksul arvates täitekulu väljamõistmise otsuse kättesaamisest.
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.