EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Kohtutäitur nõuab minult andmeid minu vara kohta ja vara nimekirja esitamist. Kas mul on kohustus selliseid andmeid anda, miks ei kasuta kohtutäitur elektroonilisi andmebaase, kus on kõik kirjas?

Seaduse kohaselt on võlgnikul kohustus esitada kohtutäiturile tema nõudmisel täitemenetluseks vajalikku suulist ja kirjalikku teavet ning ette näidata vajalik dokument või muu ese (TMS § 26 lg 1). Samuti peab võlgnik andma kohtutäiturile oma vara kohta teavet, mida kohtutäitur täitemenetluse tõttu vajab (TMS § 59 lg 1). Registrisse kantud vara kohta (kinnisvara, sõidukid jne) saab kohtutäitur tõesti andmeid elektroonilistest andmebaasidest, kuid kõike vara registritest näha ei ole, näiteks sularahas makstav töötasu, välismaal asuv vara vms. Muuhulgas on võlgnik kohustatud teatama, kui tema nimele registreeritud vallas- või kinnisvara kuulub ühisvara hulka, sest tihti on registrisse kantud ainult ühe abikaasa nimi.
Lisaks lihtsalt andmete avaldamisele peab võlgnik kohtutäituri nõudel esitama oma vara ja kohustuste nimekirja (TMS § 60 lg 1) ning sissenõudja või kohtutäituri taotlusel kinnitama nimekirja kantud andmete õigsust vandega kohtus (TMS § 61). Tasub teada, et kohtutäiturile valeandmete andmine on kriminaalkorras karistatav (karistusseadustik § 281).
 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.